Галина Тодорова - Психолог Варна

Статии категория Детско-юношеска психология


Ефективно родителство Ефективно родителство
Въпросите, свързани с родителството и детството, не са необичайна или изчерпана тема. По своя произход темите за детето и неговото семейство са древни, колкото древна е човешката история. Тяхната вечност съпътства обществото и се явява предпоставка за неговото развитие.
Съвременното българско дете Съвременното българско дете
Съвременните деца твърде рано си изграждат жизнена позиция по отношение на хората и света, развиват важни компетентности и умения, а това от своя страна води до промяна на тяхното поведение сред близките им хора и в кръга на приятели и съученици.
Как ни пречи безграничната родителска любов Как ни пречи безграничната родителска любов
Има много, неща без които човешкият живот няма смисъл. Може би най- важните от тях са домът и семейството.
Приказката в живота на детето Приказката в живота на детето
Приказките, така обичани от всички, отдавна вече не се смятат за сантиментални истории за деца, изпълнени със страховити обрати. В противен случай те не биха се радвали на толкова дълъг живот.
Невидимите деца Невидимите деца
Има деца, които растат „невидими“, тоест семейството им така и не ги „вижда“ такива каквито са, не забелязва истинските им чувства. Това може да продължи през цялото им детство и юношество или през конкретни периоди, например пубертета.
Кога страда детето Кога страда детето
Децата страдат много по-често, отколкото възрастният предполага, но близките им не винаги разпознават това страдание.
Юношата и любовта Юношата и любовта
Човешкият живот може да се разглежда като серия от сезони – всеки сезон има своето време, той е важен когато е в правата си. Никой сезон не е по-добър или незначителен; всеки има своето място и допринася за специфичния характер на целия жизнен път. Младостта е периодът, в който индивидът е с инстинкт за саморазвитие, себеизразяване и себеприемане.

2023, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни