Галина Тодорова - Психолог Варна

Семейни консултации   Семейна консултация (60 мин.) – 60лв.

    Животът на едно семейство прилича на айсберг. Видимото е само една малка част от това, което действително става. Началото са родителите, ние сме тук, на този свят заради тях. Рожденото ни семейство повлиява формирането на системата от вярвания и убеждения във взаимоотношенията с партньора ни.
    Настоящите изследвания сочат, че 43% от двойките се развеждат през първите 15 години от брака, а при втори брак възможността за развод е още по-висока. Приблизително половината от посещенията в моя кабинет са по повод проблеми на двойки и семейства. Повечето от тях са склонни да се фиксират върху това, което не е провървяло в техния брак, и да не отчитат това, което е добро. Когато една двойка живее заедно, отдадена на едни продължителни взаимоотношения, двамата партньори развиват определени очаквания един към друг. Интензивността на взаимоотношенията подхранва определено дълбоко заспали копнежи за любов без условия, за лоялност и подкрепа. Поради силата на тези чувства и очаквания, дълбоката зависимост и критичните, често пъти напълно произволни символични значения, партньорите са склонни да интерпретират по погрешен начин действията на другия. Тези изкривени тълкувания могат да провокират недоволния партньор да атакува или да се отдръпне, което от своя страна обикновено подтиква другия да се почувства несправедливо обвинен и на свой ред да контраатакува или да се отдръпне. Така се заформя един порочен кръг, разпростиращ се в много сфери на взаимоотношенията в двойката.
    Семейното психологично консултиране служи за оптимизиране на комуникациите и взаимодействията в семейството, за подобряване на емоционалния климат и на преживяванията в него, за разрешаване на семейните конфликти, за по-адекватна от гледна точка на лечението позиция към психично страдащия негов член и т.н.
    Целта на психологичната консултацията е да помогне на разстроените двойки да коригират погрешните си интерпретации и да развържат възлите, които са изместили тяхното общуване, като настроят способностите си да виждат и чуват правилно сигналите на партньора си. Семействата, които посещават моят кабинет се учат как да разбират чувствителността и потребностите на другия, как да правят съвместни планове и да вземат съвместни решения, как да се радват повече един на друг.

 


2023, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни