Галина Тодорова - Психолог Варна

Онлайн психологични консултацииОнлайн консултация (60 мин.) – 40лв.

Онлайн терапията е известна още като е-терапия, е-консултиране, телетерапия. Тя е сравнително ново развитие на грижата за психичното здраве, при която психотерапевт или психолог провеждат съответно психотерапия или психологическо консултиране. Идеално решение за всеки който иска от време да се вижда с психолог, за да се стабилизира без да има конкретни драматични проблеми с живота си.
Онлайн консултацията е анонимен, доверителен, но съвсем реален процес. Той се извършва тук и сега.
Контактът между психолога и клиента се осъществява чрез видео разговор - среща в реално време, чрез установяване на гласова и видео връзка. За да бъде една консултация качествена и ползотворна е необходимо да имате камера на компютъра, микрофон и добра интернет връзка, както и една от следните програми: Skype, Viber или Messenger.Онлайн консултациите не се провеждат по телефон или чрез писмена реч, тъй като зрителният контакт е изключително важен и полезен за решението на проблема, който е заявил клиента.
  
За записване може да използвате формата за контакт от тук


Услугата се извършва след предварително записан и платен час. Сесиите се заплащат по банков път.

    Банкови данни:
        Титуляр: Галина Танева Тодорова
        Банка ОББ, клон Варна
        IBAN: BG58UBBS80021085948940
        BIC: UBBSBGSF
 
    Предимства на психологическото консултиране по интернет:
  • Елиминира трудностите с придвижването на големи разстояния или дискомфорт при пътуване. По този начин спестявате време, защото липсва придвижването, което струва пари. Това важи особено за градовете с много население, където разстоянието до кабинета на психолога или психотерапевта може да е твърде голямо.
  • Когато живеете в чужбина, то Вие можете да разговаряте спокойно на родния си език и да обсъждаме проблемите, които Ви тревожат. Много българи, които се намират в друга страна понякога изпитват потребност от споделяне, изслушване, помощ, но на български език, защото се затрудняват да говорят  езика, на който хората от съответната държава разговарят.
  • В България има населени места, където услугите на психолог не са добре развити или въобще не съществуват, но благодарение на онлайн терапията се осигурява на клиентите достъп до специалисти извън тези райони.
  • Онлайн консултирането дава достъп на хората с физически увреждания до възможността да споделят и разрешат определени проблеми, които ги карат да се чувстват тъжни, тревожни, самотни. За някои от тях посещението на психолога или психотерапевта в неговия кабинет е непосилно.

    Недостатъци на психологическото консултиране по интернет:
    Слабите страни на онлайн консултирането са най-вече в липсата на жив контакт между психолог и клиент, при което една част от информацията за клиента е по-малко достъпна – напр. езикът на тялото, който дава важни сигнали за психолога е ограничен. Освен това често може да има технически проблеми, като скоростта на интернет връзката. Важно е да се знае, че при психологическото консултиране по интернет може да бъде изключително трудно да се направи адекватна преценка и намеса при спешен случай. Ето защо клиентите, които представляват опасност за себе си или за другите може да не са подходящи за онлайн консултиране.

    Методи и подходи използвани в онлайн консултирането.
   Методиката и процедурата използвана в онлайн консултирането е същата както в терапевтичния кабинет. Първият разговор има за цел оценяването на ситуацията и проблема, както и възможностите за неговото решаване. Следва изготвяне на индивидуален план за работа, който се определя от естеството на проблема, конкретните обстоятелства и предпочитанията на клиента.
    Когато клиентът иска да чуе само мнение на специалиста по даден въпрос, консултацията може да се изчерпи с един разговор.
    Честотата на разговорите се договаря в зависимост от потребностите и възможностите на клиента, като най-често са ежеседмични.
    
   
 


2023, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни