Cookie consent management tool
Галина Тодорова - Психолог Варна

Индивидуални консултации: психолог Галина Тодорова       Индивидуална консултация (60 мин.) – 50лв.

 Индивидуалната консултация (сесия) в моя кабинет е насочена към решение на жизнено важен за клиента проблем. Този проблем може да е свързан със състояние на депресия, тревожност, паническа атака, конкретна фобия или обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР). Извършвам и консултации, които помагат за справяне с хранителни проблеми – анорексия, булимия, хиперфагия, а също и със зависимости към хазарт и дрога. Много успешно се явява психологическото консултиране при работа с клиенти, желаещи личностово израстване себепознание, самоусъвършенстване.
    Работя с хора, които нямат сериозни клинични нарушения от психиатричен характер, но изпитват потребност от квалифициран съвет, изслушване, разбиране и помощ. Спазвайки етичните принципи, си съдействам с утвърдени имена в психиатрията, а също и с колеги доказали своя професионализъм в работата си като психолози и психотерапевти.
    Продължителността на консултативната и психотерапевтична помощ зависи от тежестта на проблема, желанието и възможностите на клиента и неговата готовност за съвместна работа над дадената ситуация. Понякога е достатъчна еднократна консултация (сесия), за да бъде разрешен проблема, който Ви е довел при специалиста. В други случаи са необходими повече сесии. Например за установяване на дълбочинните причини на психотравмата или проблема, при разработване на дълговременна стратегия за самостоятелно поведение на човека в сложната за него ситуация, или при обучение в елементарни психологически техники за саморегулация и самопомощ, са необходими три - четири психологически консултации. От осем до дванадесет сесии са нужни, когато проблемът, който Ви безпокои постепенно се разрешава и Вие получавате набор от психологически умения и навици за саморегулация, позволяващи ви самостоятелно да се справяте с „проблемните“ състояния.
 
    Какво се случва в хода на една психологическа консултация (сесия)?

    Първата сесия на консултацията е с продължителност до 60 мин. Това обикновено е времето, когато аз и Вие разработваме общо разбиране за проблема. Това обикновено има за цел да покаже как Вашите мисли, идеи, чувства, нагласи и поведения влияят на ежедневието Ви. Първата сесия се явява двупосочно интервю. Аз ви интервюирам, но тя е и възможност вие да ме прецените и да си съставите мнение за бъдещата Ви работа с мен.
    След получената информация за симптомите и вътрешните Ви преживявания, правя оценка на състоянието и формулирам проблемите. По този начин изграждам адекватен терапевтичен план, който задължително обсъждам с Вас. Разбира се, Вие можете да задавате въпроси и да изразите съгласие или несъгласие относно оценката и вида на предложената терапия. По този начин между Вас и мен ще се осъществи една автентична и подкрепяща среда, в която Вие ще се чувствате сигурен и спокоен.
    Понякога е необходимо да се проведе допълнителен разговор с Ваши близки. Например, когато е важно да се получи допълнителна информация от тях, или когато е необходимо да се изясни естеството на Вашето състояние. По този начин те се ангажират с терапията и допринасят за по-бързото Ви справяне с проблема. Получаването на тази информация или част от нея ще стане само с предварително поискано съгласие и разрешение от вас.
    По време на сесията Вие ще усетите, че към Вас се отнасят с уважение, разбиране и зачитане. Вероятно ще усетите, че Ви слушат с внимание и интерес, без да дават оценка за Вашата личност или поведение, и без да Ви карат да се чувствате виновни за каквото и да е било. Ще отговоря на въпросите, които Ви вълнуват с проявено разбиране и съпреживяване.

 


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни