Галина Тодорова - Психолог Варна

Благотворителни консултации    ВАЖНО!
Всеки месец в кабинета се извършва по една благотворителна консултация, като записването става на всяко първо число от месеца.

Светът е пълен със страдащи хора. Чувствителността ни към тях може да се прояви под формата на благотворителност изразяваща се в даряване на храна, облекло, лекарства, дарения за училища, домове за деца и стари хора. Но милосърдието не се изчерпва само с материална благотворителност, то се издига много по-високо от нея. Милосърдният човек служи на хората по различни начини: прощава, утешава, насърчава.
     Човешкият опит показва, че отварянето на сетивата ни към човешкото нещастие ни прави по-силни, по-добри, по-щастливи и пълноценни личности. Да откриеш смисъла на живота си като помагаш на нуждаещите се е цел, към която всеки един от нас трябва да се стреми, защото любовта към хората ще ни предпази от социалните пороци – егоизъм, лицемерие, агресия, завист, наркомания и др.
На мен не ми е достатъчно само да постигам прекрасни резултати в професията си. Те няма да са ценни ако пропускам възможността да се грижа за някой, който има нужда от моята професионална помощ. България е пълна със страдащи хора, светът е пълен със страдащи хора. Не трябва да пропускаме възможността, особено ние лекарите на човешките души, да оказваме благотворителна помощ на хора, които имат емоционални проблеми, но не могат да си позволят среща с психолог или психотерапевт.
Всеки сам избира как да живее. Аз съм избрала да вървя по път изпълнен с хуманност, съпричастност, състрадание и любов към хората, защото вярвам, че това е пътят, който ще допринесе човечеството да живее в един съхранен и по-справедлив свят.
     Методи и подходи използвани в благотворителната консултация.
     Методиката и процедурата използвана в благотворителната консултация е същата като при всички индивидуални консултации провеждани в кабинета. Консултацията има за цел оценяването на ситуацията и проблема, както и възможностите за неговото решаване.


     


2023, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни