Галина Тодорова - Психолог Варна

Как се провалят шефовете


Директорите са символи на лидерството и техните истории на провали – много от които с днешна дата – са крайно поучителни. Те предлагат обектив, през който се вижда как недостатъците могат да засегнат кариерата на всеки – но на най-високото ръководно ниво последствията са най-чувствителни. С други думи ако дадена спънка може да провали главен изпълнителен директор, тя ще уязви всеки друг служител. Колкото по-високо в йерархията стои даден ръководител, толкова по-малък е шансът да получава честна обратна информация. Подчинените нямат желание да намекват, че надменността задушава, или че незначителните проблеми се обръщат в мелодрама. Изолацията от честна обратна връзка обикновено пречи на висшите началници да са наясно с причините, които пакостят на тях и техните организации.
Установено е, че главните изпълнителни директори, както и всички други ръководители, са уязвими към единадесет недостатъка – персонални особености, които афектират лидерския стил и действия. Например един директор може да притежава блестящ аналитичен рефлекс, който помага на компанията да избягва грешки. В същото време склонността към анализиране може да се изкриви, когато шефът е под стрес. Той става толкова аналитичен, че се сковава, когато трябва да предприеме действие. Нужно е да е решителен, но той остава аналитичен. Страстта към анализиране потиска здравия разум.
Най-често проявяваните недостатъци от един шеф са:
1.Надменност. Той е прав, всички други са криви.
2.Преиграване. Винаги е център на внимание.
3.Непостоянство. Настроението му се сменя внезапно и непредсказуемо.
4.Прекалена предпазливост. Неговото следващо решение може би е първото.
5.Мнителност. Фокусира се върху негативното.
6.Надутост. Страни и се изолира.
7.Фриволност. Знае, че правилата са само препоръки.
8.Ексцентризъм. Забавно е да си различен, просто от любов към спорта.
9.Пасивна съпротива. Мълчанието му се приема за съгласие.
10.Педантичен перфекционизъм. Вижда мухата, но не обръща внимание на слона.

11.Кокетничене. Търси популярност на всяка цена.2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни