Галина Тодорова - Психолог Варна

Как да се научим да бъдем щастливи


 Какво всъщност е щастието? Понякога то е описвано като състояние свързано с удовлетворение от живота и липса на психологически стрес. Друг път е определяно като удоволствие, наслада и забавление. Терминът, който специалистите най-често използват е „СУБЕКТИВНО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ“ Той изразява как индивидите оценяват като цяло своя живот и задоволеност. Преценката е строго индивидуална и няма нищо общо с мнението на другите – терапевти, духовници, учители и др.
Дали щастието има значение? Проучванията показват, че щастливите хора имат силна имунна система, следователно боледуват по-рядко и живеят по-дълго, отколкото нещастните. Справят се по-добре в работата си и имат по-добри взаимоотношения с другите. Харесват себе си повече и преодоляват трудностите по-леко. Щастливите хора са по-изобретателни и вземат по-добри решения в своя живот. Съществуват доказателства, че щастието може да бъде наследено също като депресията. Ясно е, че някои индивиди и общества са по-щастливи от други. Основните фактори, определящи националното щастие, са два: богатството и демократичното управление на обществото, в което живеят хората, от една страна, и обществените норми и правила поощряващи позитивните преживявания и ограничаващи негативните емоции от друга.
Доказателствата сочат, че бедността със сигурност прави човека нещастен, но богатството оказва относително малък ефект върху щастието.
Как да се научим да бъдем щастливи?
За да се научи да бъде щастлив човек трябва да направи немалко дребни неща:
·        Да не бърка успеха с щастието.
·        Да вземе в ръце собствения си живот.
·        Да демонстрира щастие, като се усмихва, проявява оптимизъм, открит е към другите. Тогава околните започват да се държат с него различно и това всъщност го прави по-щастлив.
·        Намирането на работа и занимания, които доставят удоволствие, ангажират уменията и се вършат с желание, също води до успех.
·        Редовен сън, здравословно хранене и упражнения.
·        Отделяне на време и грижи за близки хора.
·        Подкрепа и помощ оказвани на околните.
·        Изразяване на удовлетвореност от живота.
Митове за щастието.
Изследователите са направили списък с няколко мита за щастието, които са широко разпространени, но погрешни:
·        Щастието зависи основно от броя и качеството на нещата, които ни се случват.
·        Хората са по-малко щастливи отпреди.
·        Хората със сериозни физически увреждания са по-малко щастливи.
·        Младите в разцвета на силите си са много по-щастливи от възрастните.
·        След голямо щастие задължително идва голямо нещастие.
·        Децата допринасят за повече щастие при семейните двойки.
·        Спечелването на крупна сума пари прави хората по-щастливи за дълъг период от време.
·        Като цяло мъжете са по-щастливи от жените.
·        Преследването на щастието прави загубата му сигурна.
Основни фактори, които ни правят по-щастливи:
·        Познание и мъдрост – творчество, любопитства, отворено мислене, любов към ученето, перспективност.
·        Кураж – смелост, постоянство, честност, жизненост.
·        Хуманност – обич, доброта, социална приспособимост.
·        Справедливост – принадлежност, лидерство, моралност.
·        Въздържаност – снизхождение, скромност, сдържаност, благоразумие, самоконтрол.

2023, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни