Галина Тодорова - Психолог Варна
0885/ 298 994
гр.Варна
9000, Чайка, бл.30
todorovagalina65@gmail.com


Услуги и цени


    Консултацията с психолог помага на клиента да осъзнае своята свобода и собствени възможности, да се мобилизира за поемане на отговорност за това, което се случва с него. В процеса на психологическото консултиране се идентифицират несъзнаваните изтласкани конфликти, елиминират се или се редуцират ирационалните вярвания и убеждения, като по този начин се постига независимост, самонасочване и балансирано мислене.
    Целите на консултанта и клиента в началото на терапията се припокриват в различна степен, но едно е сигурно – клиентът идващ по собствено желание или насочен по задължение, има дефицити в психичното функциониране, които го карат да страда. В процеса на терапията става ясно какво иска клиентът     – да започне психологична работа за себе си, да постави пред специалисти въпроси, свързани с неговия живот, да получи експертно мнение, да получи диагноза, която ще обясни поведението му и т.н.
    Всичко, което се обсъжда в рамките на консултацията с психолога се смята за конфиденциално при следните изключения: ако сте насочени от друг специалист, съм длъжна да направя обратна връзка, но след като първо обсъдя с вас детайлите, които ще бъдат разкрити пред него. В много редки случаи съм задължена да наруша изискването за конфиденциалност, като например когато клиентът е в заплаха за собствения си или живота на други хора, или когато вярвам, че дете е изложено на злоупотреба от какъвто и да е характер.
    Ако друг професионалист поиска от мен медицинска социална или правна информация за вас, ще му я предоставя само с Ваше съгласие.
 
ЦЕНИ
       Кабинетът не работи с направления по здравна каса и в него не се назначава медикаментозна терапия.
       Консултацията се провежда само след предварително записан час.
       Понеделник – Неделя
       От 9.00 до 19.00 ч.
       Тел.: 0885 298 994

       e-mail: todorovagalina65@gmail.com
       В кабинета се извършват:
       1.Индивидуални консултации (60 мин.) – 30лв.
       2.Семейни консултации (60 мин.) – 40лв.
       3.Детски консултации (от 5 до10 г.) (50 мин.) – 20лв.
       4.Консултации за юноши (60 мин.) – 30лв.
       5.Онлайн консултации (60 мин.) – 30лв.
       6.Благотворителна консултация всеки месец.


2019, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни